Tytuł projektu: Spichlerz dziedzictwa kulturowego gminy Ryglice.

Beneficjent: Ośrodek Kultury w Ryglicach

Okres realizacji: do czerwca 2014 r.

Cele projektu: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, promocja i organizacja twórczości kulturalnej oraz aktywnego trybu życia, zwiększenie integracji społecznej poprzez cykl spotkań twórców jak i miłośników kultury ludowej z terenu gminy Ryglice.

Zakres projektu: organizacja spotkań twórczych.