Tytuł projektu: „Na weekend do Tuchowa”

Beneficjent: Gmina Tuchów

Okres realizacji: do maja 2013 r.

Cele projektu: opracowanie i wdrożenie działań promocyjnych i informacyjnych na temat atrakcji turystycznych i kulturowych Gminy Tuchów poprzez wydawnictwa, oznakowanie obiektów oraz akcje promocyjne.

Zakres projektu: wydanie: przewodnika turystycznego z planem miasta i gminy, panoram widokowych – papierowych, folderu i ulotek turystycznych, ulotek dot. szlaków rowerowych i o możliwościach aktywnego spędzania wolnego czasu, zakup stoiska reklamowego na targi, zakup smyczy i przypinek pin’s z herbem Tuchowa, zakup toreb papierowych z nadrukiem Tuchów i herbem miasta, wyemitowanie spotów reklamowych w radio.