Tytuł projektu: Zorganizowanie i przeprowadzenie plenerowych warsztatów rzeźbiarskich w miejscowości Czermna.

Beneficjent: Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Marcina i MB Pocieszenia

Okres realizacji: do sierpnia 2014 r.

Cele projektu: promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego Pogórza poprzez kultywowanie miejscowych tradycji – organizację rzeźbiarskich warsztatów plenerowych.

Zakres projektu: zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rzeźbiarskich.