Tytuł projektu: Organizacja warsztatów sportowych dla młodzieży, zwieńczonych turniejem, szansą na rozwój talentów

Beneficjent: Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy “Liwocz” Szerzyny

Okres realizacji: do lipca 2012 r.

Cele projektu:
celem działania jest aktywizacja dorosłych, młodzieży i dzieci w zakresie rozwijania umiejętności praktycznych w dziedzinie piłki nożnej. Dzięki realizacji projektu zostanie zwiększony poziom integracji społecznej wśród poszczególnych grup mieszkańców obszaru LGD oraz uzupełniona nisza potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, która obecnie nie jest zaspokojona w wyniku działalności placówek oświatowych. Działanie stanowi przede wszystkim poszerzenie oferty czasu wolnego dla mieszkańców obszaru LGD poprzez organizację warsztatów praktycznych rozwijających umiejętności sportowe. Oprócz nowych umiejętności i zagospodarowania czasu wolnego warsztaty przyniosą trwały efekt, gdyż umożliwią odkrycie talentów wśród młodzieży, która będzie mogła zasilić w przyszłości i kontynuować swój rozwój fizyczny w ramach działalności klubów sportowych.

Zakres projektu:
w ramach projektu przeprowadzono dwutygodniowe warsztaty praktyczne (piłka nożna) oraz zorganizowano jednodniowy turniej, w ramach którego zakupiono nagrody dla zwycięzców i wyżywienie dla uczestników turnieju