Tytuł projektu: Odnowa centrum wsi Lubaszowa

Beneficjent: Gmina Tuchów

Okres realizacji: do listopada 2010 r.

Cele projektu:
poszerzenie oferty aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Lubaszowa
Zakres projektu:
wykonanie ogrodzenia wokół szkoły, boiska asflatowego, chodników, miejsc postojowych oraz położenie sztucznej nawierzchni.