Tytuł projektu: Wzrost atrakcyjności oferty oraz polepszenie infrastruktury turystycznej poprzez wydanie pocztówek, wybudowanie altany i udostępnienie dla zwiedzających Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia i zabytkowego kościoła p.w. Św. Marcina w Czermnej, Gmina Szerzyny

Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marcina i MB Pocieszenia

Okres realizacji: do sierpnia 2011 r.

Cele projektu:
poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę altany, wydanie pocztówek oraz udostępnienie zwiedzającym obiektów sakralnych

Zakres projektu:
budowa altany dla turystów przybywających do sanktuarium oraz wydanie pocztówek