Skład Komisji Rewizyjnej

Stanisław Buda – Przewodniczący Komisji
Roman Gabryel – Wiceprzewodniczący Komisji
Elżbieta Łempa – Sekretarz Komisji