Tytuł projektu: Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku w sprzęt nagłaśniający

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku

Okres realizacji: do września 2010 r.

Cele projektu:
podniesienie jakości życia społeczności lokalnej oraz podniesienie poziomu atrakcyjności wydarzeń promocyjnych i kulturalnych na obszarze LSR poprzez rozwój bazy technicznej – zakup sprzętu nagłaśniającego umożliwiającego organizowanie imprez plenerowych; kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w ramach działań Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku.

Zakres projektu:
zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku