Tytuł projektu: Odnowa centrum wsi Łowczów

Beneficjent: Gmina Tuchów

Okres realizacji: do czerwca 2011 r.

Cele projektu:
poszerzenie oferty aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Karwodrza
Zakres projektu:
budowa placu zabaw dla dzieci, boiska do piłki siatkowej, bieżni do skoku w dal oraz chodników