Tytuł projektu: Zwiększenie poziomu integracji, aktywności społecznej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ośrodku Kultury w Ryglicach – Filia w Lubczy.

Beneficjent: Ośrodek Kultury w Ryglicach

Okres realizacji: do czerwca 2013 r.

Cele projektu: zwiększenie poziomu integracji, aktywności społecznej, umiejętności społeczności lokalnej, poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz biurowego – wyposażenie świetlicy wiejskiej w wydajny i bezpieczny sprzęt o niskim zużyciu energii.

Zakres projektu: zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej: komputery z monitorami, laptop, aparat fotograficzny, telewizor, zakup kompletów (biurko, fotel, stolik, krzesło)