Rok 2010

1. Odnowa centrum wsi Lubaszowa
Gmina Tuchów

2. Odnowa centrum wsi Karwodrza
Gmina Tuchów

3. Odnowa centrum wsi Łowczów
Gmina Tuchów

4. Rozbudowa z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku
Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku

5. Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez renowację podworskiego spichlerza z 1757r. w Ryglicach w celu dostosowania go do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych
Gmina Ryglice

Rok 2011

6. Remont i przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Rzepienniku Biskupim wraz z dostawą rozkładanej sceny
Gmina Rzepiennik Strzyżewski

7. Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Bistuszowa poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości, budowę placu zabaw, parkingu, chodnika i uporządkowanie terenów zielonych. Gmina Ryglice

8. Remont poddasza budynku OSP Siemiechów użytkowanego jako sala muzyczna dla Orkiestry Dętej w Siemiechowie.
Gminy Ośrodek Kultury w Gromniku

Rok 2012

9. Budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Szerzyny
Gmina Szerzyny

Rok 2013

10. Przebudowa boiska sportowego wraz z drenażem odwadniającym na plac zabaw dla dzieci, na działce nr 393 w Piotrkowicach
Gmina Tuchów

11. Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce Tuchowskiej
Gmina Tuchów

12. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury oraz niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Ołpiny
Gmina Szerzyny

13. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kołkówka
Gmina Rzepiennik Strzyżewski