Tytuł projektu: Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez renowację podworskiego spichlerza z 1757r. w Ryglicach w celu dostosowania go do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych

Beneficjent: Gmina Ryglice

Okres realizacji: do czerwca 2011 r.

Cele projektu:
poprawa warunków życia mieszkańców Ryglic i Pogórza poprzez renowację zabytkowego spichlerza i dostosowanie go do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych, a tym samym zwiększenie poziomu integracji i aktywności społecznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego

Zakres projektu:
roboty remontowe spichlerza, instalacje sanitarne oraz elektryczne