Tytuł projektu: Budowa „Pogórzańskiej chaty” wraz z zagospodarowaniem terenu w Piotrkowicach

Beneficjent: Gmina Tuchów

Okres realizacji: do maja 2012 r.

Cele projektu:
podniesienie jakości życia społeczności lokalnej oraz rozwój i poszerzenie oferty i infrastruktury turystycznej poprzez budowę drewnianej altany – „Pogórzańskiej chaty” wraz z zagospodarowaniem otoczenia, w celu udostępnienia mieszkańcom dostępu do infrastruktury rekreacyjno-turystycznej

Zakres projektu:
budowa „chaty pogórzańskiej” oraz elementów otoczenia (ławki, stoły, grill)