NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Posiedzenie Rady

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 18 Regulaminu Rady, serdecznie zapraszam członków Rady, na posiedzenie dotyczące kontynuacji oceny i wyboru operacji do finansowania, które odbędzie się w dniu 10 września (wtorek) 2019 roku, o godz. 14.00 w Domu Kultury w Tuchowie przy ulicy Chopina 10.

Porządek Obrad posiedzenia Rady:
1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenia prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Weryfikacja uzupełnień złożonych przez Wnioskodawców w ramach naboru nr 7/2019.
4. Ocena zgodności operacji z LSR złożonych w ramach naboru nr 7/2019.
5. Ocena merytoryczna i wybór operacji, w tym ustalenie wysokości wsparcia oraz sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Magdalena Marszałek
Przewodnicząca Rady

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę