NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

NABÓR 8/2019 oraz 9/2019 – ZAKOŃCZONA OCENA RADY PSR

W związku z zakończeniem naboru nr 8/2019 w zakresie : zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz naboru nr 9/2019 z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” i zakończeniu oceny wniosków przez Radę Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w dniu 20 września 2019 r. poniżej prezentujemy:

  • Lista operacji zgodnych z LSR złożonych w naborze nr 8/2019
  • Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania złożonych w naborze nr 8/2019
  • Lista operacji zgodnych z LSR złożonych w naborze nr 9/2019
  • Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania złożonych w naborze nr 9/2019
  • Protokół z posiedzenia Rady 20.09.2019 r.
  • Rozmiar czcionki
    Zmień kolorostykę