NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

KONSULTACJE SPOŁECZNE W ZAKRESIE ZMIAN W LSR

W związku z koniecznością aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR), zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji niżej załączonych dokumentów:
Lokalna Strategia Rozwoju
Formularz zmian
Ankieta

Zmiany polegać będą w szczególności na:
– poprawie oczywistych omyłek w LSR
– doprecyzowaniu przedsięwzięcia 3.2.1 dla projektu współpracy
– doprecyzowaniu informacji o ewaluacji zewnętrznej
– aktualizacji LSR w związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki finansowe na wdrażanie LSR w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 508 000,00 EURO,

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju na formularzu zmian, telefonicznie: 14 652 44 04 lub mailowo: pogostoro@interia.pl do 21 czerwca 2021 r. do godz. 16.00.

W dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 15.00 w Domu Kultury w Tuchowie przy ul. Chopina 10 w sali nr 20 odbędzie się spotkanie konsultacyjne na które serdecznie zapraszamy.

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę