NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków – Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zwołuję na dzień
2 stycznia (wtorek) 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, które odbędzie się w Domu Kultury w Tuchowie o godz. 15:00.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
  3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Zmiana reprezentanta Członka Rady i podjęcie stosownych uchwał.
  6. Informacja na temat bieżącej realizacji LSR oraz perspektywa przyszłości.
  7. Wnioski i interpelacje.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zakończenie zebrania.

Janusz Kowalski
Prezes Zarządu
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju