NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Zakup instrumentu – zestawu perkusyjnego dla Parafialnej Orkiestry Dętej w Siedliskach oraz organizacja koncertu.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu pn. „Zakup instrumentu – zestawu perkusyjnego dla Parafialnej Orkiestry Dętej w Siedliskach oraz organizacja koncertu”, było doposażenie Parafialnej Orkiestry Dętej w Siedliskach poprzez zakup zestawu perkusyjnego z akcesoriami (pokrowiec, teczki marszowe 10 szt.) oraz organizacja koncertu w kościele parafialnym w Siedliskach w dniu 12.11.2023, który poprzedziły warsztaty muzyczne (10 godzin) przeprowadzone w filii DK w Siedliskach.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskie.
Dofinansowanie: 8000,00 zł