NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

WYNIKI NABORU NA STANOWISKA PRACY W BIURZE PSR

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko „Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”, Komisja Rekrutacyjna zarekomendowała Zarządowi Stowarzyszenia kandydaturę Pani Ilony Słowik, wskazując, że posiada ona wymagane kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na w/w stanowisku oraz uzyskała ona największą ilość punktów wśród wszystkich zgłoszonych kandydatów.
Zarząd Stowarzyszenia zaaprobował rekomendację Komisji Rekrutacyjnej i podjął decyzję o jej zatrudnieniu.

===================================================

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko „Dyrektor Biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.”, Komisja Rekrutacyjna zarekomendowała Zarządowi Stowarzyszenia kandydaturę Pana Jarosława Makowca, wskazując, że posiada ona wymagane kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na w/w stanowisku oraz uzyskał on największą ilość punktów wśród wszystkich zgłoszonych kandydatów.
Zarząd Stowarzyszenia zaaprobował rekomendację Komisji Rekrutacyjnej i podjął decyzję o jego zatrudnieniu.

 

Janusz Kowalski
Prezes Zarządu
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę