NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zwołuję na dzień
15 lipca (środa) 2020 r. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, które odbędzie się w Restauracji Słoneczne Wzgórze w Rzepienniku Biskupim
o godz. 15:00.

Porządek Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i podjęcie stosownej uchwały.
 6. Wybór członków Zarządu na następną kadencję.
 7. Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu.
 8. Wybór członków Komisji Rewizyjnej na następną kadencję.
 9. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej.
 10. Wnioski i interpelacje.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zakończenie zebrania.

 

Podczas  Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków prosimy o uregulowanie składki członkowskiej za rok 2020 (osoby, które jeszcze jej nie uregulowały). Informuję, że zgodnie
z art. 14 Statutu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju nieuiszczenie opłaty jest podstawą do utraty członkostwa.

Z uwagi na konieczność dokonania rezerwacji proszę o potwierdzenie przybycia do
10 lipca br. telefonicznie pod numerem: 14 652 44 04 lub za pośrednictwem wiadomości
e-mail: psr@interia.pl.

Janusz Kowalski
Prezes Zarządu

Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę