NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Utworzono Mikroregion Pogórze

Dnia 12 września 2022 r. w Zakliczynie odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące Mikroregionu Pogórze.

Spotkanie to oficjalnie rozpoczęło realizację projektu współpracy pn. Turystyka na Pogórzu, którego Partnerami są trzy lokalne grupy działania: Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”.

Podczas spotkania,  na mocy porozumienia współpracy partnerskiej powołano Mikroregion Pogórze, w skład którego weszły następujące gminy: Ciężkowice, Czchów, Gnojnik, Gromnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łosina Dolna, Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn oraz Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju,  Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”, a także podmioty zainteresowane współpracą.

Zawiązane partnerstwo ma na celu wspólną promocję i rozwój obszaru Pogórza  w zakresie turystyki w połączeniu ze szlakami rowerowymi (w tym turystyki kulinarnej/enoturystyki), zmierzającym do wprowadzenia systemu Slow Food Travel.

Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili wzajemną wolę współpracy na rzecz budowania i rozwoju turystycznego Mikroregionu Pogórze.

Zgodnie z założeniami projektu w Zakliczynie utworzono Pogórzańskie Biuro Festiwalowe, odpowiedzialne za zarządzanie i promowanie powołanego Mikroregionu Pogórze.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu współpracy pn. Turystyka na Pogórzu,  w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER”,  w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy  z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę