NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Spotkanie z Z-cą Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM

3 marca 2021 r. w Muzeum Miejskim w Domu Kultury w Tuchowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju z Panem Romanem Wcisło Z-cą Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Zarządu PSR Janusz Kowalski, Dyrektor Biura PSR Jarosław Makowiec, Burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek, Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, Wójt Gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd, Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski Marek Karaś, Wójt Gminy Gromnik Bogdan Stasz oraz Z-ca Burmistrza Tuchowa Wiktor Chrzanowski. Na spotkaniu Prezes PSR przedstawił stan realizacji lokalnej strategii rozwoju. Pan Roman Wcisło Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM przedstawił informacje o obecnym stanie realizacji lokalnych strategii rozwoju oraz poinformował o okresie przejściowym pomiędzy perspektywami 2014-2020 a 2021-2027 r. Przedstawił również założenia do nowej perspektywy Funduszy Europejskich w kontekście rozwoju obszarów wiejskich.

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę