NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

[Przedłużenie rekrutacji] – Zgłoś obiekt/miejsce do udziału w projekcie pn. Turystyka na Pogórzu

Znasz obiekt/miejsce służące rozwojowi turystyki, w tym turystyki rowerowej, kulinarnej i enoturystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”?
Zgłoś je do udziału w projekcie współpracy pn. Turystyka na Pogórzu, w ramach którego zaplanowano działania mające na celu zidentyfikowanie i aktualizację zasobów lokalnych, w tym obiektów/miejsc służących rozwojowi turystyki, które wykorzystane będą do promocji i dalszej realizacji zadań projektowych.

Warunkiem zgłoszenia obiektu/miejsca jest dostępność dla turystów/mieszkańców minimum 6 miesięcy w roku, szczególnie w okresie letnim lub cykliczność wskazana w formularzu (np. podczas organizowanych imprez, otwarte co weekend itp.); powiązanie ze szlakami i/lub obiekt/miejsce utożsamiane z otoczeniem, lokalnym dziedzictwem kulturowym.

W pierwszej kolejności wybierane zostaną obiekty/miejsca związane z turystyką kulinarną, enoturystyką, warsztatami manualnymi, pokazami produkcji spożywczej itp., dziedzictwem kulturowym oraz atrakcjami dla rodzin z dziećmi (miejsca związane z założeniami projektowymi). Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym udostępnionym na stronie internetowej: www.dunajecbiala.pl, www.psr.tuchow.pl, www.nasliwkowymszlaku.pl w terminie od
27 lipca 2022 r. do 24 sierpnia 2022 r.
poprzez przesłanie na adres mailowy: biuro@pogorzanskie.pl kserokopii zgłoszenia
lub osobiste dostarczenie do biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju (ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów) w godzinach pracy biura od 8:00 do 16:00

Nie czekaj! Zgłoś obiekt/miejsce już dziś!

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę