NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

Działając na podstawie Statutu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz Regulaminu Rady Decyzyjnej, zwołuję posiedzenie Rady Decyzyjnej na dzień 17.02.2010r. na godz. 14:00.
Posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju przy ul. Chopina 10 w Tuchowie.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej.
2. Omówienie i rozpatrzenie odwołań.
3. Sporządzenie ostatecznych list operacji.
4. Podjęcie uchwały o wybraniu bądź niewybraniu operacji do dofinansowania.

Serdecznie zapraszam
Przewodniczący Rady Decyzyjnej
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
Mariusz Ryś

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę