NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

PODSUMOWANIE RAJDÓW ROWEROWYCH Tour de Pogórze

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju wraz z partnerami projektu współpracy Turystyka na Pogórzu – Lokalną Grupą Działania Dunajec-Biała i Stowarzyszeniem „Na Śliwkowym Szlaku” w okresie od lipca do września 2023 r. na terenie Mikroregionu Pogórze zorganizowało cykl trzynastu rajdów rowerowych pod wspólnym hasłem Tour de Pogórze. Na obszarze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju przeprowadzono 5 rajdów rowerowych w następujących gminach: Gromnik, Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski oraz Szerzyny. Imprezy rowerowe połączone były z promocją atrakcji turystycznych, kulinarnych, enoturystyki i urokliwych widokowo miejsc w kontekście Slow Food Travel. W rajdach rowerowych organizowanych przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju udział wzięło około 750 rowerzystów. Podczas imprez zorganizowane były gry i zabawy rowerowe oraz stoiska wystawiennicze promujące lokalne produkty oraz usługi.

Rajdy rowerowe Tour de Pogórze, skierowane były do wszystkich zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem w zgodzie z naturą, niezależnie od wieku i „doświadczenia” rowerowego.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w rajdach rowerowych i zapraszamy do odkrywania piękna Mikroregionu Pogórze!

Wydarzenia realizowane były w ramach projektu współpracy pn. Turystyka na Pogórzu 
i współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.