NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Podpisano umowę na projekt współpracy pt. Turystyka na Pogórzu

Dnia 18 lipca 2022 r. w przepięknej scenerii na Winnicy Uroczysko, w Janowicach (gm. Pleśna) została podpisana umowa na realizację projektu współpracy pt. Turystyka na Pogórzu, w zakresie: zachowania dziedzictwa lokalnego; rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej oraz promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości.

Celem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy trzema lokalnymi grupami działania (16 gminami), połączonymi ze sobą terytorialnie, działającymi w przeważającej części na terenie Pogórza w Małopolsce, tj. Lokalną Grupą Działania Dunajec-Biała, Pogórzańskim Stowarzyszeniem Rozwoju oraz Stowarzyszeniem „Na Śliwkowym Szlaku” w zakresie utworzenia obszaru “Mikroregion Pogórze” na bazie wspólnego dziedzictwa historycznego, kulturowego oraz przyrodniczego poprzez wspólną informację i promocję terenu, budowę infrastruktury służącej rowerzystom wsparte działaniami marketingowymi, w kontekście zidentyfikowanych zasobów lokalnych.

W ramach projektu zaplanowano utworzenie Pogórzańskiego Biura Festiwalowego, opracowanie księgi znaku “Mikroregionu Pogórze”,  rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,  wytyczenie tras rowerowych, opracowanie licznych materiałów informacyjno-promocyjnych, organizację rajdów rowerowych pod hasłem Tour de Pogórze , a także organizację 4-dniowego wyjazdu studyjnego do Karyntii (Austria) połączonego ze szkoleniem Slow Food Travel dla przedstawicieli  “Mikroregionu Pogórze”.

Zakres tematyczny projektu został wypracowany przez wszystkich Partnerów i ostatecznie uregulowany umową partnerską.

Projekt realizowany będzie do 31 maja 2024 r., a całkowita jego wartość wynosi 1 264 024 zł.

W uroczystym podpisaniu umowy wziął udział: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Pan Wojciech Skruch, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Pan Roman Wcisło, Główny Specjalista Zespół ds. KSOW oraz LGD Pani Danuta Filipczyk-Smaś, włodarze 16 gmin z obszaru trzech lokalnych grup działania, tj. Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, Stowarzyszenia „Na Śliwkowym  Szlaku” oraz  przedstawiciele Partnerów projektu.

 

Partnerzy projektu to:

– Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała

– Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

– Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”

 

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.