NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Latest

Małe projekty

Projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia na obszarze LGD; dla osób fizycznych, prawnych (fundacje, stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe)
Read More

Odnowa i rozwój wsi

Wsparcie inwestycyjne na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawa stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.
Read More

Fotorelacja ze szkolenia w Krynicy

W dniach 4 i 5 grudnia 2009r. w Krynicy odbyło się szkolenie dla Członków Zarządu, Rady Decyzyjnej, Komisji Rewizyjnej i Pracowników Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Szkolenie będzie obejmowało tematykę
Read More

Nabór wniosków o przyznanie pomocy

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem
Read More

Spotkania aktywizujące

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju serdecznie zaprasza na szkolenie i warsztaty w ramach spotkań aktywizujących – wdrażanie i realizacja LSR – PROW oś 4 LEADER. Zapraszamy członków stowarzyszeń, przedstawicieli instytucji
Read More
Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę