Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w wyniku konkursu grantowego zostało wybrane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 Oś „LEADER”. W dniu 13 lipca 2009