NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju – 15 grudnia 2021 r.

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zwołuję na dzień
15 grudnia (środa) 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju,
które odbędzie się w Sali Widowiskowej w Domu Kultury w Tuchowie o godz. 15:00.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
  3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i podjęcie stosownej uchwały.
  6. Ustalenie formy głosowania.
  7. Wybór uzupełniający Członków Rady Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju i podjęcie stosownych uchwał.
  8. Wnioski i interpelacje.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zakończenie zebrania.

Uprzejmie proszę o niezawodne przybycie na Walne Zebranie Członków z uwagi na ważny status podejmowanych uchwał.

Janusz Kowalski
Prezes Zarządu

Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę