NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Nabór zakończony

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju informuje, że dnia 26 stycznia 2010r. zakończył się nabór wniosków na działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Do biura LGD wpłynęło 13 wniosków. Wszystkie złożone w terminie i osobiście w siedzibie LGD. Poniżej publikujemy wykaz złożonych wniosków.
Wykaz złożonych wniosków

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę