NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

NABÓR 6/2022 i 7/2022 – ZAKOŃCZONA OCENA RADY PSR

W związku z zakończeniem naboru nr 7/2022 na operacje w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” i zakończeniu oceny wniosków przez Radę Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w dniu 27 września 2022 r. poniżej prezentujemy:

W związku z zakończeniem naboru nr 6/2022 na operacje w zakresie zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” informujemy, że nie wpłynął żaden wniosek na w/w nabór.