NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

NABÓR 3/2023 – ZAKOŃCZONA OCENA RADY PSR

W związku z zakończeniem naboru nr 3/2023 na operacje w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” i zakończeniu oceny wniosków przez Radę Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w dniu 6 lutego 2023 r. poniżej prezentujemy: