NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

NABÓR 2/2022 oraz 3/2022 oraz 4/2022 – ZAKOŃCZONA OCENA RADY PSR

W związku z zakończeniem naboru:
nr 2/2022 na operacje w zakresie zachowanie dziedzictwa lokalnego/rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
nr 3/2022 na operacje w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych;
nr 4/2022 na operacje w zakresie promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych;

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” i zakończeniu oceny wniosków przez Radę Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w dniu 18 lutego 2022 r. poniżej prezentujemy:

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę