NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

I miejsce PSR

Jest nam miło poinformować, że Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju jest na I miejscu w Małopolsce na 32 LGD w rankingu na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Tak w zakresie: 1. realizacji umowy, jak również 2. wypłaconych środków dla beneficjentów. Ranking przedstawił Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Cieszymy się bo jest to efekt systematycznej i konsekwentnej pracy oraz bardzo dobrej współpracy wielu osób, stowarzyszeń, organizacji i instytucji ale też i beneficjentów. Ten sukces potwierdza słuszność podejmowanych decyzji i działań przez Zarząd, prawidłowość merytoryczną i formalno-prawną przy podejmowanych decyzjach aplikacyjnych przez Radę Decyzyjną oraz trudną i ciężką pracę Biura PSR. Dziękujemy: członkom Zarządu PSR, Radzie Decyzyjnej, oraz pracownikom biura którzy w nim pracowali: już niestety śp. dyrektorowi Danielowi Słowikowi (pozostaje zawsze w naszej pamięci), Ludwice Łątce, Annie Madejskiej, Agnieszce Sarad, od początku i nadal pracującym: Iwonie Baran, Marcinowi Walocha, oraz pracującej na czas określony Ilonie Słowik. Dziękujemy za współpracę burmistrzom i wójtom gmin: Tuchowa, Ryglic, Szerzyn, Rzepiennika Strzyżewskiego i Gromnika. Dziękujmy wszystkim członkom Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju za zaangażowanie, działalność i determinację w realizacji LSR. To nasz wspólny sukces.

Janusz Kowalski – Prezes Zarządu PSR
Magdalena Marszałek – Przewodnicząca Rady Decyzyjnej
Jarosław Makowiec – Dyrektor Biura PSR

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę