NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 18 Regulaminu Rady, serdecznie zapraszam członków Rady, na posiedzenie dotyczące oceny i wyboru operacji do finansowania, które odbędzie się w dniu 8 stycznia (środa) 2020 roku, o godz. 13.00 w Domu Kultury w Tuchowie przy ulicy Chopina 10.

Porządek Obrad posiedzenia Rady:
1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenia prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie złożonych pism w sprawie przedłużenia terminu realizacji operacji.
4. Ocena zgodności operacji z LSR złożonych w ramach naboru nr 10/2019 oraz 11/2019.
5. Ocena merytoryczna i wybór operacji, w tym ustalenie wysokości wsparcia oraz sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Magdalena Marszałek
Przewodnicząca Rady

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę