NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Lista rankingowa ocenionych wniosków naboru I

Dnia 4 lutego 2010r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach I naboru. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną, tym samym zakwalifikowały się do oceny za zgodność z LSR i lokalnymi kryteriami. Poniżej publikujemy listę rankingową ocenionych wniosków.

Jednocześnie informujemy, że beneficjentom przysługuje prawo odwołania od decyzji Rady Decyzyjnej (Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji), które należy złożyć do dnia 16 lutego 2010r. do godz. 15:00.

Lista rankingowa ocenionych wniosków

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę