NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

KONSULTACJE SPOŁECZNE W ZAKRESIE ZMIAN W LSR

W związku z koniecznością aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR), zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji niżej załączonych dokumentów:

Zmiany polegać będą w szczególności na:
– zmiany wysokości budżetu dla przedsięwzięcia 1.1.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych lub 1.1.2 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych, w tym zwiększanie zatrudnienia oraz podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR z zakresu rozwoju przedsiębiorczości lub dywersyfikacji źródeł dochodów, w szczególności dla osób defaworyzowanych o 630 000 PLN;
– zmiany zapisów dotyczących projektu współpracy „Pogórzańskie Trasy Nordic Walking” – wykreśleniu stołów betonowych do gry w szachy i zastąpieniu ich namiotem stałociśnieniowym i kijkami do nordic walking;
– aktualizacji przedawnionych zapisów w LSR i poprawy oczywistych omyłek.

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju na formularzu zmian, telefonicznie: 14 652 44 04 lub mailowo: psr@interia.pl do 21 maja 2019 r. do godz. 16.00.

W dniu 22 maja 2019 r. o godz. 15.00 w Domu Kultury w Tuchowie przy ul. Chopina 10 w sali nr 20 odbędzie się spotkanie konsultacyjne na które serdecznie zapraszamy.

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę