NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Wyniki naboru na stanowisko pracy w biurze PSR

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko „Specjalisty ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”, Komisja Rekrutacyjna zarekomendowała Zarządowi Stowarzyszenia kandydaturę Pani Anny Madejskiej, wskazując, że posiada ona wymagane kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na w/w stanowisku oraz uzyskała największą ilość punktów wśród wszystkich zgłoszonych kandydatów.
Zarząd Stowarzyszenia zaaprobował rekomendację Komisji Rekrutacyjnej i podjął decyzję o jej zatrudnieniu.

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę