NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Weź udział w konsultacjach społecznych!

W dniach 3-7 sierpnia 2015 r. odbyły się w gminach: Tuchów, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik oraz Ryglice spotkania konsultacyjne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

W ramach spotkań przeprowadzona została analiza obszaru pod kątem mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Uczestnicy spotkania mieli okazję do zgłaszania swoich pomysłów dotyczących zagospodarowania i rozwoju obszaru.

W ramach konsultacji społecznych zapraszamy wszystkie grupy społeczne: osoby fizyczne, stowarzyszenia, instytucje kultury, organizacje opieki społecznej i wszystkich mieszkańców do wypełnienia ankiety, która pozwoli określić nam problemy, potrzeby i możliwości w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do biura PSR (ul. Chopina 10, Tuchów) lub wysłać na adres pogostoro@interia.pl.

POBIERZ ANKIETĘ

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę