NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Ważna informacja dla beneficjentów

Informujemy Państwa o decyzji Samorządu Województwa w sprawie wydłużenia terminu składania uzupełnień/wyjaśnień w ramach wniosków o płatność.

W związku z licznymi prośbami wnioskodawców o przedłużenie terminu wykonania określonych czynności w trakcie oceny wniosków o płatność, (…) zgodnie z którymi wnioskodawca ma możliwość wydłużenia terminu złożenia uzupełnień/wyjaśnień związanych z weryfikacją wniosków o płatność oraz z uwagi na kończący się okres programowania (PROW 2007-2013) jak również dużą liczbę wniosków planowanych do złożenia do SW z zakresu małych projektów oraz odnowy i rozwoju wsi, z terminem rozliczenia do końca marca 2015 r., istnieje uzasadniona obawa, iż z powodu działań wnioskodawców niemożliwe byłoby rozliczenie projektów.

W związku z powyższym Samorząd Województwa, działając w interesie wnioskodawców powyższych działań informuje, że od dnia 1 kwietnia br., co do zasady nie będzie wyrażał zgody na wydłużenie terminu na złożenie uzupełnień/wyjaśnień.

Pełna informacja – pismo

Jednocześnie przypominamy, że ostateczny termin składania wniosków o płatność mija 31 marca 2015 r.

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę