NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Warsztaty ekologiczne z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu – operacja własna

Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku oraz podpisaniu umowy o przyznanie pomocy z Urzędem Marszałkowskim przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju 28 stycznia br. rozpoczęły się warsztaty z edukacji ekologicznej.

Przedmiotem umowy jest realizacja operacji własnej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: wzmacniania kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Operacja polega na przeprowadzeniu pięciu cykli zajęć pn. „Warsztaty ekologiczne z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu” adresowanych do dzieci wszystkich szkół podstawowych z terenu pięciu gmin: Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Gromnik, Tuchów. W związku z realizowanym zadaniem przeszkolonych zostanie 500 uczniów szkół podstawowych w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, a ich wiedza w tym zakresie znacznie wzrośnie.

Warsztaty przeprowadzane są przez edukatorów Fundacji Pracowni Kreatywnej w Tarnowie i składają się z trzech modułów: teoretycznego, podczas którego dzieci wprowadzane są w zagadnienia związane z ekologią; warsztatowego, w ramach którego przeprowadzone są zajęcia artystyczne związane z tematyką ochrony środowiska oraz demonstracyjnego, przedstawiającego „smart dom”, który wykorzystuje do ochrony środowiska nowe technologie. Po zakończonych zajęciach dzieci otrzymują materiały edukacyjne, ekogadżety, worki na zrobione przez siebie prace oraz drobny poczęstunek. I z uśmiechniętymi buziami, napełnionymi wiedzą głowami kończą zajęcia, by teorię przekuwać w dobre praktyki służące środowisku, im i ich bliskim.Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę