NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Walne Zebranie Członków PSR

Tuchów, dnia 19.09.2009
W imieniu Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zwołuje na dzień 5 października (poniedziałek) 2009 roku na godz. 15.00 Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, które odbędzie się w sali Domu Kultury w Tuchowie przy ul. Chopina 10. Serdecznie zapraszam.

Porządek Walnego Zebrania Członków
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
4. Przedstawienie porządku.
5. Informacja Zarządu PSR o podpisanej umowie ramowej na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).
6. Informacja Zarządu PSR o działaniach podejmowanych w ramach złożonego wniosku na funkcjonowanie LGD i wniosku na rok 2010.
7. Informacja o konieczności wprowadzenia zmian do LSR wynikających z Rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zmiany w harmonogramie naboru wniosków w ramach wdrażania LSR – zmian w procedurze naboru wniosków w ramach wdrażania LSR.
8. Informacja dotycząca zadań i działań podejmowanych przez PSR do końca 2009 roku w tym propozycji zaciągnięcia kredytów na funkcjonowanie LGD.
9. Prezentacja wniosków i załączników w ramach wdrażania LS w tym: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Małe projekty, Odnowa i Rozwój Wsi.
10. Przedstawienie propozycji dotyczącej składek członkowskich.
11. Wnioski i interpelacje.
12. Sprawy bieżące, stowarzyszenia w tym omówienie propozycji utworzenia zespołów gminnych.
13. Zamknięcie zebrania.

Po walnym zebraniu prosimy o wpłatę składek członkowskich. Zgodnie z art. 13 Statutu, członkowie którzy nie opłacają składek, nie uczestniczą w Walnych Zebraniach Członków i pracach stowarzyszenia, mogą utracić członkostwo. Dobrowolna rezygnacja ze stowarzyszenia powinna być złożona na piśmie.

Prezes Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
Janusz Kowalski

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę