NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

PSR na inauguracji działalności Polskiej Federacji Producentów Wina w Warszawie

Polska Federacja Producentów Wina to nowa, prężna i zdeterminowana do działania organizacja zrzeszająca profesjonalnych producentów wina gronowego w Polsce. Nadrzędnym celem organizacji jest konsolidacja środowiska winiarskiego wokół wspólnych celów i interesów branżowych.

W środę 13 kwietnia 2016 r. podczas inauguracji działalności w Sejmie RP przedstawiciele Federacji przekazali na ręce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi postulaty polskich producentów win gronowych. Wskazane w nich kierunki działań legislacyjnych wynikają z silnie odczuwanej potrzeby dostosowania sytuacji prawnej polskiego winiarza do przepisów Unii Europejskiej i wyrównania jego szans na konkurencyjnym rynku europejskim. Naszym prawodawcom podpowiadamy wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań stosowanych w krajach tradycyjnie winiarskich, gdzie branża producentów win jest liczącym się źródłem miejsc pracy.

Zgłaszane postulaty mają na celu zwiększenie opłacalności produkcji i skrócenie czasu zwrotu z inwestycji, co przełoży się na większe zainteresowanie uprawą winorośli w naszym kraju. Uprawa winorośli stanowi szansę na aktywizację małych gospodarstw rolnych oraz umożliwia wykorzystanie ziem o niskich klasach bonitacyjnych. Winorośl, jako roślina o małych wymaganiach glebowych, może być uprawiana praktycznie na każdej (nie podmokłej) glebie. Nadto jej uprawa otwiera perspektywy dla zagospodarowania terenów, na których uprawa tradycyjnych dla polskiego rolnictwa roślin, jest trudna lub wręcz niemożliwa np. strome zbocza.

W swoim działaniu, na rzecz odradzającej się branży winiarskiej w Polsce, Federacja deklaruje dbałość o ustawiczne podnoszenie kwalifikacji polskich winiarzy oraz ciągłe doskonalenie procesów wytwórczych i jakości produkowanych win.

Razem z przedstawicielami Polskiej Federacji Producentów Wina w Sejmie RP byli przedstawiciele Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Stowarzyszenie wspiera starania Federacji, a przy okazji promowało pogórzański region jako miejsce atrakcyjne do uprawy winorośli. Wśród przedstawicieli Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju byli: Adam Drogoś – burmistrz Tuchowa, Bogdan Stasz – wójt gminy Gromnik, Wiktor Chrzanowski – dyrektor biura PSR, Zdzisław Maniak – przewodniczący Rady Gminy Gromnik oraz winiarze – członkowie stowarzyszenia: Mariusz Chryk, Wiktor Zagórski, Piotr Zagórski.

POSTULATY Polskiej Federacji Producentów Wina
1. Uproszczenie sposobu umieszczania znaków akcyzowych na opakowaniach jednostkowych wyrobów winiarskich.
2. Ustanowienie jednego pozwolenia na sprzedaż alkoholu, wydawanego producentowi wina gronowego, bez rozróżnienia na rodzaj handlu (detaliczny czy hurtowy).
3. Uproszczenie procedury uzyskiwania uprawnień do sprzedaży wina podczas imprez (targów, festynów, jarmarków itp.). W miejsce aktualnie wymaganego zezwolenia jednorazowego na sprzedaż alkoholu uzyskiwanego w urzędzie miasta/gminy, należy wprowadzić rozwiązanie, w którym do prowadzenia sprzedaży wina podczas imprez upoważnia łączne posiadanie trzech dokumentów:
– zezwolenie stałe na sprzedaż alkoholu,
– zgoda organizatora imprezy oraz
– dowód dokonania stosownej opłaty na rzecz urzędu miasta/gminy, na terenie którego impreza się odbywa.
4. Obniżenie stawki podatku VAT dla win gronowych do 8%.
5. Ustanowienie zerowej stawki podatku akcyzowego dla win gronowych.

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę