NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 trwają!

W miniony piątek, tj. 4 września odbyły się warsztaty w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Uczestnicy z obszaru gmin: Tuchów, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik oraz Ryglice zgłaszali swoje pomysły dotyczące zagospodarowania i rozwoju obszaru. Była to również okazja do dyskusji na temat wyników analizy SWOT obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

W ramach konsultacji społecznych zapraszamy wszystkie grupy społeczne: osoby fizyczne, stowarzyszenia, instytucje kultury, organizacje opieki społecznej i wszystkich mieszkańców do wypełnienia ankiety, która pozwoli określić nam problemy, potrzeby i możliwości w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do biura PSR (ul. Chopina 10, Tuchów) lub wysłać na adres pogostoro@interia.pl.

POBIERZ ANKIETĘ

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę