NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Posiedzenie Rady

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 18 Regulaminu Rady, serdecznie zapraszam członków Rady, na posiedzenie dotyczące oceny i wyboru operacji do finansowania, które odbędzie się w dniu 4 kwietnia (środa) 2018 roku, o godz. 13.00 w Domu Kultury w Tuchowie przy ulicy Chopina 10.

Porządek Obrad posiedzenia Rady:
1. Szkolenie dla nowego Członka Rady PSR.
2. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Ocena zgodności operacji z LSR złożonych w ramach naboru nr 2/2018.
5. Ocena merytoryczna i wybór operacji, w tym ustalenie wysokości wsparcia oraz sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Adam Drogoś
Przewodniczący Rady

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę