NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Pieniądze dla Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w wyniku konkursu grantowego zostało wybrane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 Oś „LEADER”.
W dniu 13 lipca 2009 roku w imieniu stowarzyszenia Prezes Zarządu Janusz Kowalski, Wiceprezes Beata Jagodzińska i Skarbnik Bogdan Wójcik podpisali umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na kwotę 7 842 964, 00 zł. Podpisanie umowy odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju obejmuje obszar 5 gmin: Tuchów, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny.
Na obszarze tych gmin do roku 2013 realizowane będą projekty w ramach działań:

 • 413/ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w tym działania;
  – różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – wsparcie dla rolników
  – tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw – wsparcie dla przedsiębiorców
  – odnowa i rozwój wsi – wsparcie inwestycji
  – małe projekty – wsparcie stowarzyszeń, organizacji, placówek kultury
 • 421/ Wdrażanie projektów współpracy
 • 431/ Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności, aktywizacja.

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju na przełomie lipca i sierpnia ogłosi nabór do pracy w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju na stanowiska: dyrektora biura PSR, asystenta dyrektora, księgowego. Przy ogłoszonym naborze wskazane będą kryteria, wymagane kwalifikacje doświadczenie i umiejętności.

Początkiem września przekazane będą informacje dotyczące terminów ogłaszanych naborów i konkursów grantowych w latach 2009-2013 w tym regulaminy, zasady i wzory wniosków ubiegania się o wsparcie na realizację projektów w ramach PROW–Oś 4 LEADER.

W miesiącu październiku odbędą się spotkania informacyjne z mieszkańcami które dotyczyć będą wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Do czasu zatrudnienia pracowników w biurze PSR, informacji udzielają członkowie Zarządu;
Tuchów w Domu Kultury – Janusz Kowalski tel. 014 6525436
Ryglice w Bibliotece Publicznej – Beata Jagodzińska tel. 014 6541027
Szerzyny w Urzędzie Gminy – Elżbieta Kmiecik, Kazimiera Reczek tel. 014 6517300
Gromnik w Urzędzie Gminy – Małgorzata Kras 014 6514238
Rzepiennik Strzyżewski w Urzędzie Gminy – Grzegorz Szymański 014 6535530

Przypomnijmy że ogłaszanie konkursów grantowych wraz z dokumentacją konkursową przeprowadzać będzie Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju.

Wnioski aplikacyjne na realizację projektów zainteresowani składać będą w biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Wyboru wniosków o dofinansowanie projektów dokonywać będzie Rada Decyzyjna Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju
ul. Chopina 10
33-170 Tuchów

KRS 0000250154
Regon 120207254
NIP 9930473631

tel/fax 014 6525436

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę