NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

Uwaga!
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
  • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

  • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – otwórz
  • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (.excel) – otwórz

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę