NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Najbliższe planowane nabory

Informujemy, iż w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 1 lipca 2019 r. będą przeprowadzone nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięć:

– 1.1.2 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych, w tym zwiększanie zatrudnienia oraz podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR z zakresu rozwoju przedsiębiorczości lub dywersyfikacji źródeł dochodów, w szczególności dla osób defaworyzowanych;
– 2.1.2 Restauracja, odnowienie, remont, oznakowanie istniejącego dziedzictwa materialnego, w tym wpisanego do rejestru zabytków.

Wszystkich zainteresowanych naborami wniosków zachęcamy do aplikowania oraz do skorzystania z bezpłatnego doradztwa świadczonego przez pracowników Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w godzinach pracy biura.

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę