NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zwołuję na dzień 4 października (wtorek) 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, które odbędzie się w Sali widowiskowej w budynku Domu Kultury w Tuchowie przy ul. Chopina 10 o godzinie 15.00.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór uzupełniający Członka do Rady i podjęcie stosownej uchwały.
6. Przedstawienie zmian do procedur naborów wniosków i podjęcie stosownej uchwały.
7. Przedstawienie zmian do statutu i podjęcie stosownej uchwały.
8. Przedstawienie zmian do procedury ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie zebrania.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków prosimy o uregulowanie składki członkowskiej (dotyczy osób, które jeszcze nie dokonały wpłaty). Informuję, że zgodnie z art. 14. Statutu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju nieuiszczenie opłaty jest podstawą do utraty członkowska.

Zmiana Statutu PSR wymaga podjęcia uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (art. 49), w związku z powyższym uprzejmie proszę o niezawodne przybycie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Janusz Kowalski

Prezes Zarządu
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę