NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zwołuję na dzień 14 lipca (czwartek) 2016 roku na godz. 16.00 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, które odbędzie się w sali widowiskowej GOK obok Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybory Członków do Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.
7. Wybory Członków do Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Małopolskiej Sieci LGD.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie zebrania.

Po zebraniu odbędzie się szkolenie z zakresu doradztwa dla potencjalnych beneficjentów oraz metodyki oceny i wyboru operacji, po którym zapraszam wszystkich uczestników na poczęstunek.

W związku z koniecznością wcześniejszej rezerwacji cateringu bardzo proszę o telefoniczne (14 652 44 04) lub mailowe (pogostoro@interia.pl) potwierdzenie przybycia do dnia 30 czerwca 2016r.

Dla uczestników zebrania zostanie podstawiony autobus, miejsca i godziny odjazdu: Tuchów, Rynek – 15.00; Ryglice, Rynek – 15.20; Gromnik, parking przy ul. W. Witosa – 15.30; Szerzyny, Urząd Gminy – 15.40.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków prosimy o uregulowanie składki członkowskiej za rok 2016.
Uprzejmie proszę o niezawodne przybycie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z uwagi na ważny status wprowadzanych zmian i podejmowanych uchwał.

Prezes Zarządu
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
Janusz Kowalski

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę